ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหาร
ชื่ออาจารย์ : นางนงค์นุช คชา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2566,15:26  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 1,000
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหฤทัย ฤทธิ์เพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2564,00:00  อ่าน 265 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหฤทัย ฤทธิ์เพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2564,23:55  อ่าน 253 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ เป็น "ครูดีศรีเนินสง่า" กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหฤทัย ฤทธิ์เพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2564,23:12  อ่าน 251 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบ Active Learning
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหฤทัย ฤทธิ์เพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2564,23:10  อ่าน 236 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหฤทัย ฤทธิ์เพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2564,23:07  อ่าน 252 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหฤทัย ฤทธิ์เพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2564,23:05  อ่าน 246 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมหลักสูตร เทคนิคการใช้โปรแกรม PowerPoint เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหฤทัย ฤทธิ์เพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2564,23:03  อ่าน 234 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านระบบการประชุมทางไกล (สพฐ.)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหฤทัย ฤทธิ์เพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2564,23:02  อ่าน 221 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการทดสอบประเมินออนไลน์ เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหฤทัย ฤทธิ์เพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2564,22:59  อ่าน 230 ครั้ง
รายละเอียด..