โครงการพระราชทาน อารยเกษตรฯ
พิธีเปิดป้าย โครงการพระราชทาน อารยเกษตรฯ (แผ่นพับ)
พิธีเปิดป้าย “ โครงการพระราชทาน อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง(สพฐ.) “
ในวัน พุธ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ณ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.08 MB