กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรพรรณ กุญชร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
อีเมล์ : pornpun@chaiyaphum3.go.th

นายภาณุวัจน์ ชาญณรงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอมรวรรณ เกตุจูม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0866678865
อีเมล์ : fern_amornwan@hotmail.com