กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอภิญญา เฉยฉิว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0943595563
อีเมล์ : apinya0862287793@gmail.com