กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอาธิป พุลนู
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0880695919
อีเมล์ : artip5919@gmail.com